Životopis - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Životopis
 
 • dátum narodenia 1967
narodil som sa v Liptovskom Mikuláši, do 5 rokov som býval v Parížovciach – dnes je táto dedinka pod Liptovskou Marou


 • Základná deväťročná škola v Černovej a Rybárpoli
Keď som mal 5 rokov, presťahovali sme sa do Černovej, kde som prežil detstvo. Tu som chodil do základnej školy po 8. triedu a 9. triedu som ukončil v Rybárpoli.


 • stredné odborné vzdelanie – SOU poľnohospodárske v Ružomberku a Stredná poľnohospodárska škola v Buzitke
 V roku 1982 som nastúpil do školy ako učeň a po 3 rokoch som túto školu ukončil. Po skončení učňovskej školy som v roku 1985 popri zamestnaní chodil na Strednú poľnohospodársku školu v Buzitke pri Lučenci, kde som v roku 1987 zmaturoval.


 • základná vojenská služba
Po skončení maturity 1987 som sa nedostal na Vysokú školu poľnohospodársku do Nitry, kde som sa hlásil. Neskôr, keď sa mi dostal do rúk môj spis, zistil som priamu príčinu môjho neprijatia na vysokoškolské štúdium. V kádrovom posudku bolo napísané: aktívny kresťan a dlhodobý miništrant. V roku 1987 som nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu do Brna.


 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
V roku 1989 som bol prijatý na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, odbor mechanizácia, avšak na diaľkovú formu štúdia, pri ktorej sa menej prihliadalo na kádrový posudok.
V roku 1990 som prestúpil na denné štúdium a v roku 1994 som vysokoškolské štúdium úspešne ukončil.


 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie v Ružomberku, a. s. – pozícia: zmenový dispečer na Čističke odpadových vôd
 V rokoch 1994 – 1996 som pracoval na Čistiarni odpadových vôd ako zmenový dispečer. Po dvoch rokoch som odišiel do zahraničia.

 • práca v zahraničí – 1996-1997
 Prišiel čas, kedy som sa so svojou priateľkou, dnes manželkou Jankou rozhodol spolu prežiť život. Z príjmu, ktorý sa dal zarobiť na Slovensku, by sme si nemohli kúpiť byt, preto som odišiel do zahraničia – Južného Tyrolska pracovať manuálne na farmu, kde som si zarobil na byt.

 • 1997-1998  Vatikán – osobný asistent v Rímskej kúrii
 Po svadbe sme sa rozhodli ísť žiť do Ríma. Manželka Janka tu skončila univerzitu a začala pracovať v rádiu Vatikán v sekcii Slovenského vysielania. Ja som bol osobným asistentom Mons. Jozefa Zlatňanského, titulárneho biskupa diecézy Montefiascone a sekretára interdikastriálnej Komisie pre východnú Európu. Po roku sme sa kvôli rodičovským povinnostiam rozhodli odísť domov.


 • Slovenská ovčiarska spoločnosť, a. s. – pozícia: vedúci obchodného oddelenia
 V rokoch 1998 – 1999 som pracoval v spoločnosti Slovenská ovčiarska spoločnosť, a. s. na pozícii vedúceho obchodného oddelenia. S ovcami táto spoločnosť nemala nič spoločné. Obchodné oddelenie zahŕňalo prácu od zabezpečovania turistov na chaty po obchod so strojárskymi výrobkami do zahraničia cez vývoz tovaru a komodít, styk s colnicami, získavanie licencii na vývoz, .... Taká vtedy bola doba. Dnes to považujem za neoceniteľnú skúsenosť.

 • HDV – Enginiering, s. r. o.
 V tejto spoločnosti som pôsobil v rokoch 1999 – 2000 na pozícii vedúci drevárskej výroby. Spoločnosť  bola zameraná na obchod s drevom a zákazkovú stolársku výrobu.

 • Chladiace veže Bohunice, s. r. o. – pozícia: obchodný zástupca
 V roku 2000-2003 som pracoval v spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s. r. o. Spoločnosť bola prioritne zameraná na sanačné práce betónových stavieb, ako boli chladiace veže v atómových a tepelných elektrárňach. Ako obchodný zástupca pre Slovensko som získaval stavebné zákazky v oblasti priemyslu a výstavby priemyselných hál. Časť mojich aktivít bola zameraná aj na Balkán a vtedy ešte Západnú Európu.

 • Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. – pozícia: výrobno-technický námestník
 V roku 2004 som sa vrátil do spoločnosti, kde som začínal svoju prácu, a to na pozíciu výrobno-technický námestník. Pracujem tu dodnes.
 
Návrat na obsah