Životné prostredie - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Volebný program 5+1
Štvrtok 20.9.2018 predstavenie 4. bodu volebného programu - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mesto Ružomberok je povestné zlým životným prostredím nielen medzi okolitými mestami, ale aj na celom Slovensku. K tomuto menu prispieva nielen poloha mesta, ale aj názory niektorých ľudí, ktorých výroky v masmédiách nie sú vždy šťastné. V tejto oblasti som sa zameral na nasledujúce oblasti:
Menej prašnosti v meste
Mesto má spracovanú analýzu prašnosti v meste. Vie teda povedať, čo na tento zlý stav najviac vplýva. Jednoznačne sa tu hovorí o vplyve dopravy na prašnosť. Je pravda, že intenzita počtu áut cez mesto je veľká a ak k tomu ešte pridáme nevyčistené cesty, prídeme k podobnému názoru ako uvádza spomenutá analýza. Chcem, aby čistenie ciest, krajníc nebolo len po zime, ale pravidelne každý mesiac. Spoluúčasť na tomto by mala byť zo strany mesta, SSC a niektorých významných podnikateľských spoločností v meste, ktoré majú vplyv na prašnosť. Toto chcem presadiť.

Zdravšie ovzdušie
Je to téma, o ktorej sa verejne veľa nehovorí. Akceptuje sa stav, aký je. Je pravda, že zo strany podnikateľských subjektov sa veľa investovalo a je to oveľa lepšie ako si pamätáme spred nedávna. Nemôžeme zostať len v minulosti, lebo vo svete sú nové technológie, spôsoby výroby s čo najmenším vplyvom na životné prostredie. Chcem otvoriť túto tému na odbornej úrovni o možnostiach zníženia napríklad zápachov v meste, iných škodlivín a podobne. Viem, že táto téma môže byť zneužitá proti všetkým, čo tu žijeme, ale musíme o tom hovoriť, lebo máme zodpovednosť nielen za seba, ale aj za ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.


Návrat na obsah