Zamestnanosť - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Volebný program 5+1
Utorok 18.9.2018 predstavenie 2. bodu volebného programu - ZAMESTNANOSŤ


Z histórie mesta vieme, že najväčší rozvoj Ružomberka bol vtedy, keď sa tu rozvíjal priemysel, čím rástla zamestnanosť. Do Ružomberka prichádzali za prácou ľudia z Oravy, Kysúc, Považia a iných krajov. Mnohí z nich tu nakoniec aj zostali, založili si rodiny, postavili domy a žijú tu dodnes. Uvedomujem si, že zamestnanosť je prvý krok k tomu, aby mesto rástlo na počte obyvateľov a rozvíjalo sa. V oblasti zamestnanosti by som sa zameral na tieto oblasti.
Podpora domácich  podnikateľov
Niekoľko rokov som predsedom Podnikateľskej komisie pri Mestskom úrade v Ružomberku. Za tento čas som spoznal, čo znamená podnikať a súčasne zo strany mesta dostávať polená pod nohy v rôznych podobách. Veľakrát sme hovorili o tom, že pre vyváženosť podnikania v meste je potrebné, aby tu bol ešte jeden veľký podnikateľský subjekt. Po rokoch sme si uvedomili, že to nejde tak ľahko. Taký človek, čo by sa na to podujal, musí mať pevné nervy a odhodlanie ísť za cieľom, lebo trh s podnikateľmi, ktorí by na Slovensku chceli postaviť veľký podnik je čoraz menší. Najlepší spôsob ako tejto veci pomôcť je podporovať domácich podnikateľov. Podpora zo strany mesta by spočívala v uľahčení administratívneho styku s mestom pri vybavovaní povolení, bežných žiadostí, pri riešení dopravy, príprave pozemkov pre podnikateľské aktivity, pri prezentovaní podnikateľov zo strany mesta na konferenciách a podobne.
 
Dokončenie priemyselného areálu v Texicome
Po rokoch neúspechu sa konečne podarilo dosiahnuť, že sa v Texicome zrealizoval vodovod a mesto odkúpilo cesty do svojho majetku. Po týchto krokoch by mali nasledovať ďalšie etapy ako úprava ciest, údržba areálu, spoluúčasť na osvetlení a rokovania s podnikateľmi, ktorí vlastnia neobývané nehnuteľnosti. Cieľom je, aby sa v Texicome vytvoril priestor pre čo najväčšiu zamestnanosť.
 
Príprava nového územia Vyšné Štiavnice pre rozvoj zamestnanosti
Mesto Ružomberok nemá pripravené územie pre nových investorov, ktorí by chceli v meste rozvíjať podnikateľskú činnosť. V územnom pláne mesta je na tieto účely vyčlenená lokalita Vyšné Štiavnice, ktorá sa zvykne označovať aj ako priemyselný park Hríby. Budem presadzovať, aby sa čo najskôr začalo s prípravou tejto lokality. Pôjde o vypracovanie podrobnej analýzy zo strany majiteľov pozemkov, obmedzení, hľadaní spôsobu vysporiadania pozemkov a návrhov postupov. Budem tiež presadzovať, aby mesto vo svojom investičnom pláne malo pre tieto prípravné práce vyčlenenú finančnú čiastku.

Návrat na obsah