Komunikácia - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Volebný program 5+1
Piatok 21.9.2018 predstavenie 5. bodu volebného programu - KOMUNIKÁCIA

V živote vzniká veľa problémov preto, že ľudia medzi sebou nekomunikujú a veci si jednoducho nevysvetlia. Niekedy človek ani netuší, čo všetko naši obyvatelia prežívajú a s čím všetkým sa trápia. V mojej predvolebnej kampani mám aj slogan, ktorý znie: “Čo Vy viete, a ja nie“. Často som prekvapený, k akým informáciám sa dostávam, a pritom som poslancom mesta už dlhšiu dobu. Pre túto oblasť som si vybral taký spôsob komunikácie, ktorý by mal byť bližší k bežným ľuďom. Mojím návrhom  pre túto  oblasť je:
Zriadenie kancelárie primátora na pešej zóne
Som si vedomý, že tento spôsob komunikácie v rámci Slovenska sa nevyskytuje, ale ja som sa rozhodol ísť touto cestou. Kancelária by sa mala zriadiť v prenajatých priestoroch tak, aby každý, kto v istom čase prechádza cez pešiu zónu, mal bezbariérovú možnosť otvoriť dvere a obrátiť sa na primátora v akejkoľvek veci. Ľudia musia vidieť primátora takpovediac za sklom, musia vnímať, že je to človek ako oni a je tu pre nich. Chcem vybudovať vzťah medzi primátorom a občanmi založený na úprimnosti , otvorenosti, dôvere a snahe riešiť ich problémy.


 
Návrat na obsah