Doprava - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Volebný program 5+1
Pondelok 17.9.2018 predstavenie 1. bodu volebného programu DOPRAVA

 
Prvým bodom môjho volebného programu je doprava. Každého z nás sa dotýka a my sme priamo jej účastníci, preto je v rôznych štatistikách a prieskumoch spokojnosti obyvateľov na popredných miestach. Doprava nám môže uľahčiť život, ale zároveň aj skomplikovať. Aby bol život v meste jednoduchší, navrhujem pre oblasť dopravy riešiť tieto veci nasledovne:
 
 

Realizácia online zelenej vlny
Podľa analýz dopravy v meste a jej riešenia je kľúčovou križovatka pred spoločnosťou Mondi (križovatka na Supre). Ak sa zrealizuje online zelená vlna, ktorá bude riadená podľa dopravného zaťaženia tejto križovatky a vybuduje sa ďalší dopravný pás zo smeru Liptovský Mikuláš po uvedenú križovatku, dôjde k skráteniu času prejazdu áut cez naše mesto. Inými slovami – mestom prejde také množstvo áut, aby tu nevznikali kolóny. Každá svetelná križovatka bude teda riadená v závislosti od križovatky Supra. Čím kratší bude čas prejazdu áut mestom, tým bude menej prachu a zaťaženia ovzdušia. Toto riešenie je možné zrealizovať z rozpočtu mesta v participácii Slovenskej správy ciest a vlády , keďže doteraz nie je vybudovaná diaľnica. Takéto riešenia sa bežne aplikujú v iných krajinách. A takto to chcem realizovať aj ja.

Vytváranie tlaku na dostavbu D1 a R1
Vytváranie tlaku prostredníctvom obyvateľov mesta, okresu, podnikateľov, aktívnej činnosti samotného primátora na ministerstve a lobingu na vláde môžeme urýchliť proces výstavby ciest. Vieme, že túto oblasť nemáme v rukách a nerozhodujeme o nej. V rámci Slovenska sa začali stavať cesty kdekoľvek inde, len u nás to ide pomaly. Verím tomu, že nespokojnosť nielen nás Ružomberčanov, ale všetkých vodičov čakajúcich v kolónach pred Ružomberkom, je na mieste. Ak využijeme túto nespokojnosť na vytvorenie verejného tlaku, môžeme dosiahnuť skoršie ukončenie D1 a začatie realizácie R1. Tento tlak budem vytvárať.

Výstavba cyklochodníkov
V súčasnosti tvoria cyklochodníky a cyklocesty bezprostrednú súčasť nášho života. Mesto má vytvorené projekty, kadiaľ by mali cyklochodníky viesť a kde by sa mali napájať na plánované okolité cyklotrasy. Je potrebné podporiť ľudí, ktorí na tom pracujú a urýchliť tento proces. Určite sa musí reálne začať z realizáciou spomenutých projektov. Cez VÚC budem presadzovať rýchlejšiu prípravu projektu Važskej cyklomagistrály spájajúcej Trenčiansky a Prešovský kraj a budem lobovať za to, aby do projektu bolo zahrnuté aj prepojenie sever – juh cez náš okres . Cyklotrasa Korytnička potrebuje asfaltový koberec a v súvislosti s tým začnem postupne s jeho realizáciou v rámci majetkovo-právneho vysporiadania. Verím, že bicyklovanie na tejto cyklotrase nebude spĺňať len športové účely, ale môže sa stať aj cestou do práce či mesta.


Návrat na obsah