Dokončiť začaté - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Volebný program 5+1
Sobota 22.9.2018 predstavenie +1. bodu volebného programu - DOKONČIŤ ZAČATÉ

Niektoré projekty svojím rozsahom prekračujú obdobie jedného volebného obdobia. Tak je to aj v prípade dvoch projektov – výstavba plavárne a námestia. Určite sa dalo urobiť viac, ale dôležitejšie je, že sa pokračuje ďalej. Ja som sa zameral práve na tieto dva projekty.

Dokončiť výstavbu plavárne
Proces výstavby plavárne stále pokračuje. Zatiaľ sme v časti projektovej prípravy. Je dôležité, aby sa toto dielo dokončilo do konca volebného obdobia, čo budem dôrazne presadzovať.

Realizácia námestia
Budem tiež dôrazne presadzovať, aby sa v Ružomberku vybudovalo námestie na takom mieste, kde ho naši predchodcovia plánovali zrealizovať už v roku 1938. Dnes by sa k pôvodnému zámeru pridali aj podzemné garáže.


Návrat na obsah