Bývanie - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Volebný program 5+1
Streda 19.9.2018 predstavenie 3. bodu volebného programu - BÝVANIE


Ak bude v našom meste dostatok pracovných príležitostí, potom si veľa ľudí bude hľadať spôsob, aby tu zostali žiť a bývať. V minulosti sme boli toho svedkami. V tejto oblasti má mesto veľký investičný dlh. Nemá pripravené scelené pozemky, na ktorých by si ľudia mohli postaviť rodinné domy. V dôsledku toho práve veľká časť obyvateľov z mesta býva v okolitých obciach, kde si kúpili pozemky a postavili domy. V tejto oblasti by som sa zameral na nasledujúce aktivity:
Dokončenie pozemkových úprav Do Dielca a Hríby
Príbeh, o ktorom vie málo ľudí
Pred dvoma rokmi ma oslovil redaktor z Ružomberského hlasu, aby som sa pre noviny vyjadril, čo chcem urobiť ako poslanec pre naše mesto. Vtedy som musel vyjsť s pravdou von, pretože vysporiadanie pozemkov Do Dielca som už pripravoval. Napísal som, že „chcem, aby sa na Dielci začali stavať rodinné domy“. Tento sľub som dodržal a pokračujem v ňom. Cesta presadzovania ale nie je ľahká, pretože aj keď robíte dobrú vec, tá nemusí byť niektorými skupinami mesta podporovaná. Do dnešného dňa sa v uvedenej záležitosti urobili tieto kroky: prebehla úspešná anketa medzi majiteľmi pozemkov ohľadom pozemkových úprav, uskutočnilo sa stretnutie všetkých majiteľov pozemkov, pričom mnohí z nich žijú mimo nášho kraja, založilo sa Združenie účastníkov pozemkových úprav, bola podpísaná Zmluva o dielo č. 0880/2017, ktorá garantovala finančné krytie projektu a bola podmienkou na založenie Združenia účastníkov pozemkových úprav (až následne sa toto združenie mohlo založiť). Združenie si zvolilo členov a predsedu a pokračuje v činnosti podľa Zmluvy o dielo. Medzitým sa zmenila legislatíva, v dôsledku ktorej sa zmenili aj niektoré požiadavky a termíny. Termín ukončenia pozemkových  úprav je rok 2020. Nič z uvedeného by sa však neudialo, ak by som túto zodpovednosť nevzal na seba . V čase podpísania garancie finančného krytia bolo zo strany mesta sľúbené, že túto garanciu zabezpečí. V deň termínu podpísania zmluvy (už druhého) sa však situácia nečakane zmenila. Mesto garanciu nezabezpečilo a ja som stál pred rozhodnutím, či projekt nechám padnúť alebo vezmem riziko na seba a pôjdem do toho aj bez podpory mesta. Rozhodol som sa, že vlastnými finančnými prostriedkami budem kryť čiastku 21 061,03 €. Preto je zmluva uzatvorená medzi mestom, mojou osobou a spracovateľom geodetických prác. Registrácia zmluvy na meste je pod číslom CEZ 0880/2017,. Úprimne chcem, aby sa splnilo želanie, ktoré som vyjadril: „aby sa na Dielci začali stavať domy!“

Začatie pozemkových úprav Luhy
Oblasť Luhy sa nachádza v lokalite Bieleho Potoka. Pre túto oblasť je územný plán zóny schválený, ale nič sa v nej neurobilo. Preto chcem tento proces naštartovať.

Výstavba bytov
V niektorých obciach nášho okresu sa každý rok začne s výstavbou bytov. V samotnom meste je to o niečo pomalšie. Chcem presadiť myšlienku, aby sa v meste bytová výstavba urýchlila. Nehovorím, či to bude cez fond ŠFRB alebo prostredníctvom súkromného investora. Dôležité bude, aby sa s výstavbou bytov začalo v každom roku. Toto chcem realizovať.


Návrat na obsah